Lokaal Preventieakkoord Bergen

Gezondheid is veelomvattend, en belangrijk voor ons allemaal. Het gaat niet alleen om je lichamelijk fit voelen maar ook om geestelijk weerbaar zijn, sociale contacten hebben en je leven zin geven. De afgelopen periode is dit alleen maar duidelijker geworden. Eind 2018 is het landelijke preventieakkoord door veel landelijke (koepel)organisaties ondertekend. In dit akkoord staan afspraken om Nederland gezonder te maken. De gemeente Bergen wil hier graag op lokaal niveau invulling aan geven in samenwerking met lokale partners, verenigingen en ondernemers.

Afgelopen maand is er in de gemeente Bergen dan ook een start gemaakt met het lokale Preventieakkoord. Voor gemeenten is het lokale Preventieakkoord de kans om zich meer in te zetten voor gezondheidspreventie. Het bevat concrete maatregelen om roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. Daarnaast is er ruimte om in te zetten op achterliggende problematiek zoals schulden, armoede en eenzaamheid.

In de gemeente Bergen gebeurt natuurlijk al erg veel rondom preventie en gezondheid. Het Beweegakkoord is hier een mooi voorbeeld van. Juist bij deze energie en dit soort initiatieven willen we aansluiten. Samen kunnen we bestaande samenwerkingen een extra boost geven om thema’s nog beter met elkaar te verbinden.

Meedenken?!

We vragen je om mee te denken met het lokale Preventieakkoord van de gemeente Bergen. Wij ontvangen graag input vanuit inwoners en betrokken organisaties uit de gemeente Bergen om het lokale Preventieakkoord vorm te geven en aan te laten sluiten bij de lokale behoeften. Wij hebben hier een vragenlijst voor opgesteld, je vindt de vragenlijst hier: https://negen.typeform.com/to/eMqUwcPo

Alvast bedankt voor de input. Mocht je nog vragen hebben over het lokale Preventieakkoord neem dan contact op met Thomas Peeters Weem, via thomas@negen.nl.