Beweging in en rondom school

In Bergen worden leerlingen op school gestimuleerd om meer te bewegen op en rond het schoolplein.

In Bergen zijn, naast het bewegingsonderwijs, de schoolpleinen aangepakt om hier sporten en bewegen te stimuleren. De scholen zijn heringericht, waardoor er meer beweegmomenten gecreëerd worden. De scholen zijn zeer enthousiast. Ze hebben er zelf én met behulp van ouders aan meegeholpen. 100% van de scholen in Bergen hebben het schoolplein aangepast en materialen aangeschaft. Dat betekent meer beweging en samen spelen door alle kinderen op het schoolplein en vooral met meer plezier!

Daarnaast wordt verder gewerkt aan de inzet van Bewegend Leren om ook tijdens de lessen de kinderen meer te laten bewegen. Middels een heuse Krachtcentrale, waaraan enthousiaste leraren meedoen, wordt de volgende stap hierin gezet.

Meer weten?