Cursus vertrouwenspersoon

Onlangs heeft een groot aantal verenigingen deelgenomen aan een onderzoek over een veilig sportklimaat. Een aantal vragen in de lijst hadden betrekking op de functie van de vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging. Voor zowel de vereniging als voor deze mensen zelf is het van belang dat de vertrouwenspersoon zijn of haar functie op een adequate manier invult en uitvoert.

Helaas blijkt in de praktijk dat dit niet altijd het geval is, zeker wanneer er sprake is van ernstig grensoverschrijdend gedrag.
Om jullie hierin te ondersteunen wordt er in Venlo een scholing voor vertrouwenscontactpersoon georganiseerd. Tijdens deze training wordt aandacht besteed aan de positie die de VCP inneemt wanneer er sprake is van ongewenst gedrag. Hoe wordt iemand opgevangen die iets komt melden of vragen? Waar kan een beschuldigde terecht? Hoe kan een bestuur ondersteund worden wanneer er een melding is of wanneer zij preventiebeleid willen ontwikkelen? Er wordt ook ingegaan op de adviezen en de verwijzingen die mogelijk zijn. De training is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Zo worden er bijvoorbeeld praktische gesprekstechnieken geoefend.
Al met al een veelzijdige training waarin de verschillende kanten van het werk van de VCP worden toegelicht en geoefend. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat van NOC*NSF Academie voor Sportkader.
Deelnemers aan de training hebben een leeftijd van minimaal 25 jaar en HBO denkniveau. De training duurt twee dagdelen (avonden), of één zaterdag.
De kosten bedragen eenmalig € 125.- p.p (normaal gesproken € 200.-) en de scholing zal ergens omstreeks april plaatsvinden op een nog te bepalen locatie.
Meer informatie over de scholing via de website van het NOC-NSF. (let op : het 3e tabblad met inschrijvingen even buiten beschouwing laten !)
Als jullie interesse hebben in deze cursus kunnen jullie voor 19 maart contact opnemen met Susan Houwen met:
- Vereniging, naam en email adres van de persoon (of personen) die deelneemt.
- de voorkeur voor het scholingsmoment : een doordeweekse avond (2 dagdelen) of de zaterdag (1 cursusdag )

bij voldoende deelnemers kan de scholing vervolgens doorgaan en krijgt iedere deelnemer een persoonlijke uitnodiging met een inschrijflink.