Opstelling Leefstijlakkoord Bergen

Om het Beweegakkoord in de gemeente Bergen tot een succes te maken, werken diverse supporters van het Beweegakkoord nauw samen.

Kernteam

Het kernteam bestaat, op dit moment, uit een vertegenwoordiger vanuit Bergen Beweegt Natuurlijk (Joey Rutten), gemeente Bergen en de voorzitters van de verschillende werkgroepen (Vitale Sport- en Beweegaanbieders, Sportieve- en Gezonde Jeugd, Positieve Gezondheid).

Adviseur Lokale Sport

De Adviseur Lokale Sport is de verbinder in het samenbrengen van de behoeftes van sportaanbieders en het toekennen van de juiste services. De Adviseur Lokale Sport voor de gemeente Bergen is Dave Prikken, voor vragen kun je contact opnemen met Dave via d.prikken@themovefactory.nl. De Adviseur Lokale Sport trekt samen op met het kernteam en de lokale verenigingsondersteuner, die zicht hebben op de lokale setting. Op basis daarvan kijkt de Adviseur Lokale Sport in samenwerking met de verenigingsondersteuner welke services er ingezet kunnen worden om de clubs optimaal te kunnen ondersteunen.

Beweegteam Bergen Beweegt Natuurlijk

Het beweegteam van Bergen Beweegt Natuurlijk ondersteunt bij de uitvoering van de actiepunten uit het Beweegakkoord Bergen. De beweegcoaches en verenigingsondersteuner vormen een professioneel team dat samen met de supporters een succes kan maken van het beweegakkoord.

Supporters

De kracht van het Beweegakkoord zit in het samen doen! Alleen samen met partners en supporters krijgen we ambities en acties gerealiseerd. Zij brengen het Beweegakkoord verder. Door deze energie en saamhorigheid ontstaan nieuwe samenwerkingen en kansen.