Lokaal Sportakkoord Bergen

In Bergen zorgen sport en bewegen voor vitale inwoners en een vitale leefomgeving. Veel inwoners sporten wekelijks bij een van de vele sportverenigingen. Toch zijn er uitdagingen om onze inwoners te motiveren te blijven sporten en onze verenigingen vitaal te houden voor de toekomst. Verenigingen, maatschappelijke organisaties, gemeente en ondernemers moeten meer met elkaar samenwerken. Daarvoor maken we een lokaal sportakkoord. Doet u mee?

De sportverenigingen in Bergen

Er zit veel kracht bij onze sport- en beweegaanbieders, maar er wordt steeds meer gevraagd. Vernieuwen, samenwerken, maatschappelijk ondernemen, ander aanbod, veilig sportklimaat, gezonde sportkantines enzovoort. Om dit te kunnen bereiken, is er een solide en sterke basis nodig om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. De vitale sportaanbieder draagt zijn steentje bij.

Lokaal sportakkoord

In 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten om de kracht van sport meer te benutten. Dat lukt alleen als we daar lokaal uitvoering aan geven. Daarom werken we in de gemeente Bergen aan een lokaal sportakkoord. Het legt vast door wie en hoe wordt samengewerkt. De betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering.

Ambities Nationaal Sportakkoord
  • Inclusief sporten en bewegen
  • Duurzame sportinfrastructuur
  • Vitale sport- en beweegaanbieders
  • Positieve sportcultuur
  • Van jongs af aan vaardig in bewegen
  • Topsport die inspireert
Samen aan de slag

Om samen achter het sportakkoord te staan willen we eerst informatie ophalen bij de sportverenigingen in de verschillende dorpen. De geplande bijeenkomsten in april hebben, wegens Corona, helaas geen doorgang gevonden. Graag willen we samen met jullie deze dorpsbijeenkomsten hervatten in september 2020. Echter gaat onze verenigingsondersteuner Joey ook voorafgaand aan de dorpsbijeenkomst graag het gesprek met jullie aan om input te vergaderen voor het gezamenlijke lokale sportakkoord. Denkt jullie vereniging graag met ons mee? Neem dan contact op met Joey Rutten via joey@negen.nl of bel 06-47949518.