Infomarkt Veilig, fit en vitaal

Infomarkt Veilig, fit en vitaal, een evenement voor de 60-plusser uit de gemeente Bergen. De infomarkt is gebaseerd op positieve gezondheid. Aan de hand van workshops, demo’s en verschillende informatiekraampjes worden 60-plussers bijgepraat over het welzijn van de mens.

Gezondheid is veel meer dan voldoende beweging en gevarieerde en gezonde voeding. Het gaat er ook om hoe je je voelt. Heb je vertrouwen in jezelf? Geniet je nog van het leven? Voel je je gezond en gelukkig? En kun jij hulp vragen als je dat nodig hebt? Dat zijn allemaal onderwerpen die aan bod komen tijdens de infomarkt. Samen met verschillende partners, zoals diëtisten, fysiotherapie, wijkteams en Wmo, laten we zien wat de gezonde keus is. En hoe je daar zelf mee aan de slag kunt gaan. Want veilig, fit en vitaal ouder worden willen we allemaal.

Wat is positieve gezondheid?

Bij het concept positieve gezondheid wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte. Het is het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan. En zelf zo veel mogelijk eigen regie te houden. Positieve gezondheid is niet langer alleen de verantwoordelijkheid van huisartsen, fysiotherapeuten en andere zorgprofessionals. Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het heeft zes dimensies, zie hieronder.

Lichaamsfuncties: fitheid, je gezond voelen, klachten, pijn, conditie
Mentaal welbevinden: concentreren, communiceren, vrolijk zijn, gevoel van controle
Zingeving: zinvol leven, levenslust, vertrouwen hebben, accepteren
Kwaliteit van leven: genieten, balans, je veilig voelen, rondkomen met je geld
Meedoen: sociale contacten, erbij horen, interesse in de maatschappij
Dagelijks functioneren: zorgen voor jezelf, je grenzen kennen, kunnen werken, hulp vragen