Vitaal Verenigen

Miljoenen Nederlanders ontmoeten elkaar wekelijks bij een vereniging. De unieke verenigingsstructuur in Nederland is goud waard en daar zijn we trots op! Maar we zien dat verenigingen onder druk staan en dat mensen zich minder vanzelfsprekend verenigen. Het is een uitdaging voor iedere vereniging leden te behouden, voldoende vrijwilligers te vinden en genoeg geld binnen te krijgen om de vereniging te laten bestaan. De verenigingen kennen dus veel uitdagingen, die ook kansen bieden. Gelukkig zijn er al veel verenigingen die de uitdaging aangaan en als echte spelbepalers de kansen durven benutten en kiezen voor vernieuwing. Vitaal Verenigen helpt verenigingen aan de slag te gaan en clubs klaar te maken voor de toekomst.

Inspireren, leren en helpen

Vitaal Verenigen inspireert verenigingen. Op allerlei manieren delen we inspiratie, goede voorbeelden en verhalen. Daarnaast helpen we verenigingen. We ondersteunen hen bij hulpvragen, collectief of individueel. Niet alleen met inspiratie, maar juist met concrete oplossingen.

De kracht van verenigingen

De verenigingsondersteuners van Vitaal Verenigen helpen verenigingen waar het kan bij hulpvragen. Ze zoeken de vereniging actief op en bieden hulp om de clubs verder te helpen. Niet alleen met inspiratie, maar ook met concrete oplossingen. De ondersteuning kan zeer divers zijn. Zoals hulp bij het maken van een toekomstvisie, vrijwilligersbeleid of privacybeleid. Maar ook helpen bij het ontwikkelen van nieuw aanbod of activiteiten voor specifieke doelgroepen, zoals Walking football, G-Hockey of sporten voor statushouders. Ook kunnen we helpen bij subsidieaanvragen of fondsenwerving of bij het opzetten van een beweegpas of evenement. We zetten ons in om sport op de kaart te zetten en het sportaanbod meer bekendheid te geven. En we leggen verbindingen tussen verenigingen en andere maatschappelijke organisaties om samenwerking te stimuleren.

Benieuwd wat wij voor jouw vereniging kunnen beteken?

Zit je met een vraag, uitdaging of heb een idee voor jouw vereniging? Klik dan hier voor meer informatie over Vitaal Verenigen of neem contact op met de verenigingsondersteuner in Bergen.

Joey Rutten | Verenigingsondersteuner in gemeente Bergen | joey@negen.nl